Reglementen

1. Het team: Het aantal teamleden is onbeperkt. Maar voor het goed uitvoeren van de quiz is een minimum van 10 personen vereist. Wijs binnen je team één teamcaptain aan.

2.Het inschrijfformulier: Inschrijven moet via het inschrijfformulier op de site en kan tot en met 1 mei 2018. Het maximale aantal teams was 70, maar is verhoogd naar 80! Wees er dus snel bij, want VOL = VOL!

3. Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld van De Laornse Dorpskwis bedraagt €25,- per team. Dit bedrag dient contant en gepast betaald te worden bij het ophalen van het vragenboek op 25 mei 2018 in het Kulturhus.

4.Vragenboek: Op 25 mei 2018 melden de teamcaptains zich vanaf 18.30 uur in het Kulturhus om het vragenboek op te halen. Het vragenboek moet diezelfde avond vóór 23.30 uur weer in het Kulturhus ingeleverd worden. Er wordt een strakke tijdsgrens gehanteerd, alles wat ingeleverd wordt na 23.30 uur wordt niet nagekeken en dus ook niet meegenomen in het eindklassement.

5.Beantwoorden opdrachten: Deelnemers mogen alle mogelijke hulpmiddelen inzetten, bijvoorbeeld: computers, vrienden, familie, kennissen, telefoon, enz.

6.Het invullen van de antwoorden: Het opdrachtenboekje dient met duidelijk leesbare antwoorden (zwarte of blauwe pen) ingevuld te worden. Niet/slecht leesbare antwoorden tellen niet mee.

7. Inzet van de joker: Voorafgaand aan het inleveren van het vragenboek mag ieder team zijn joker inzetten op de categorie waarvan zij denken de meeste punten te behalen. De behaalde punten van deze categorie zullen vervolgens worden verdubbeld.

8.Uitslag: De uitslag wordt op 8 juni 2018 bekend gemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking in het Kulturhus. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een niet aan te vechten beslissing.

9.Veiligheid: Deelnemers moeten op locatie in het dorp vragen oplossen. Volg daarbij de verkeersregels en zorg desnoods voor hesjes.

10.Aansprakelijkheid: De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve gevolgen, die door deelnemers zijn veroorzaakt tijdens het deelnemen aan De Laornse Dorpskwis. Of die deelnemers of derden zijn overkomen tijdens het deelnemen aan De Laornse Dorpskwis.