Contact

Via deze website houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en voorbereidingen. Kijk dus regelmatig even op de website, of op onze Facebook-pagina. Voor meer informatie of vragen over De Laornse Dorpskwis kun je contact opnemen met de organisatie via het mailadres info@delaornsedorpskwis.nl.

De Laornse Dorpskwis wordt georganiseerd vanwege het jubileum van het Kulturhus in 2018: ’50 jaar ’t Kruispunt en 10 jaar Kulturhus’.