Reglementen

1. Het team: Het aantal teamleden is onbeperkt. Maar voor het goed uitvoeren van de quiz is een minimum van 10 personen vereist. Wijs binnen je team één teamcaptain aan.

2.Het inschrijfformulier: Inschrijven moet via het inschrijfformulier op de site. Het maximale aantal teams is 100! Wees er wel  snel bij, want VOL = VOL!

3. Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld van De Laornse Dorpskwis bedraagt €50,- per team. Dit bedrag dient per pin transactie betaald te worden bij de teamcaptainsavond in het Kulturhus.

4.Vragenboek: Op 24 mei 2024 melden de teamcaptains zich vanaf 18.30 uur in het Kulturhus om het vragenboek op te halen. Het vragenboek moet diezelfde avond vóór 23.30 uur weer in het Kulturhus ingeleverd worden. Er wordt een strakke tijdsgrens gehanteerd, alles wat ingeleverd wordt na 23.30 uur wordt niet nagekeken en dus ook niet meegenomen in het eindklassement.

5.Beantwoorden opdrachten: Deelnemers mogen alle mogelijke hulpmiddelen inzetten, bijvoorbeeld: computers, vrienden, familie, kennissen, telefoon, enz.

6.Het invullen van de antwoorden: Het opdrachtenboekje dient met duidelijk leesbare antwoorden (zwarte of blauwe pen) ingevuld te worden. Niet/slecht leesbare antwoorden tellen niet mee.

7. Inzet van de verdubbelaar: Voorafgaand aan het inleveren van het vragenboek mag ieder team zijn joker inzetten op de categorie waarvan zij denken de meeste punten te behalen. De behaalde punten van deze categorie zullen vervolgens worden verdubbeld.

8.Uitslag: De uitslag wordt op 21 juni 2024 bekend gemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking in het Kulturhus. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een niet aan te vechten beslissing.

9.Veiligheid: Deelnemers moeten op locatie in het dorp vragen oplossen. Volg daarbij de verkeersregels en zorg desnoods voor hesjes.

10.Aansprakelijkheid: De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve gevolgen, die door deelnemers zijn veroorzaakt tijdens het deelnemen aan De Laornse Dorpskwis. Of die deelnemers of derden zijn overkomen tijdens het deelnemen aan De Laornse Dorpskwis.

11. afmelden: Je kunt je team afmelden tot en met 1 maand voor start van de kwis, dus 24 april 2024, door een mail te sturen naar info@delaornsedorpskwis.nl. Na die datum worden er kosten gemaakt en wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.